Geldmaat en Brink’s attenderen consumenten, zakelijke klanten en retailers erop dat zij in de zomerperiode vaker te maken kunnen krijgen met geldautomaten die buiten gebruik zijn. Dat doet zich vooral voor op momenten van piekbelasting. Waardetransporteur Brink’s heeft door krapte op de arbeidsmarkt onvoldoende personeel om snel op die pieken in te spelen.

Voor consumenten en zakelijke klanten betekent het dat zij te maken kunnen krijgen met een
automaat die buiten gebruik is, waardoor zij moeten uitwijken naar een automaat op een andere
locatie. Geldmaat adviseert om vooraf via haar locatiewijzer te checken of een automaat beschikbaar
is en wat een alternatief kan zijn. Ook raadt Geldmaat consumenten en zakelijke klanten aan niet tot
het laatste moment te wachten met een geldopname of -storting.

Retailers met een geldautomaat in de winkel kunnen hierdoor te maken krijgen met klanten die
tevergeefs naar de automaat komen. Retailers die zelf gebruik maken van de waardetransporteur
worden door Brink’s geïnformeerd over de eventuele impact op de dienstverlening. Eerder al werd de
service aan veel ondernemers aangepast, om de beschikbare capaciteit beter te verdelen.

Bas Rodenberg, directeur van Brink’s in Nederland, legt uit hoe de problemen zijn ontstaan. “De
afgelopen jaren is het gebruik van contant geld veranderd. Mensen zijn meer met de pas en telefoon
gaan betalen en minder regelmatig met contant geld. De geldautomaten zijn de afgelopen 3 jaar
gemigreerd van de banken naar Geldmaat en mensen moeten nog wennen aan de nieuwe locaties.
Door corona hebben we de afgelopen jaren geen betrouwbare historie van opname- en stortgedrag
kunnen opbouwen. Hierdoor is het complexer om een goede prognose te maken van pieken. Deze
momenten zijn er altijd al geweest, bijvoorbeeld lokale evenementen. Normaliter weten we deze
goed op te vangen, maar door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om op korte termijn extra
personeel in te zetten.”

Tijdens de zomervakantie voorzien Brink’s en Geldmaat piekbelastingen in de vraag naar geld. Door
het tekort aan specifiek geschoold personeel, afwezigheid door vakantie en ziekte, is de werkdruk bij
Brink’s hoog. Rodenberg: “We doen er samen alles aan om aan de gevraagde capaciteit te voldoen,
maar het kan zijn dat gedurende de zomerperiode een geldautomaat langer buiten gebruik is dan
gemiddeld. Uiteraard zorgen we er samen met Geldmaat voor dat tijdens de drukte geldautomaten
voldoende bevoorraad worden. Maar voorkomen van piekbelasting is niet altijd mogelijk en er blijven
altijd andere oorzaken die niet te voorzien zijn zoals een technische storing.”

Peggy Corstens, directeur Operations bij Geldmaat, geeft aan dat Geldmaat en Brink’s voor het legen
en vullen van automaten kijken naar locaties die een hogere prioriteit vragen dan andere locaties.
Bijvoorbeeld omdat er geen alternatieven in de buurt zijn, of omdat een locatie in deze periode heel
intensief gebruikt wordt door toeristen. “Op deze manier proberen we te voorkomen dat er lokaal
grote issues ontstaan.” Ze wijst op de locatiewijzer van Geldmaat, waar gebruikers van de automaten
kunnen zien waar alternatieven beschikbaar zijn. “Onze ervaring is dat mensen wel weten waar
automaten buiten staan, maar locaties binnen, zoals bij AH, Primera, Bruna en Readshop zijn minder
bekend. Soms is een alternatief veel dichterbij dan gedacht.”

Daarnaast is het verstandig op tijd een automaat te zoeken. “Wacht niet tot je in de buurt van een
evenement bent waar contant geld wordt gebruikt, maar neem dat op als je de dagen ervoor langs
een automaat komt. Dat geldt ook als je een bedrag nodig hebt voor een contante betaling of als je
wilt storten. Doe dat niet op een drukke vrijdag, neem er de tijd voor, dat scheelt stress en het helpt
ons ook. Als mensen meer gespreid opnemen, scheelt dat in de piekbelasting.”