Skip to Content

Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Brink's Inc., haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven (“Brink's”) en de diensten die zij leveren.

Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteedt aan de juistheid van de informatie, kan Brink's geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd.

Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbieding, aanbeveling of uitnodiging om aandelen in Brink's Inc. te kopen of verkopen.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, Brink's niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

De levering van diensten en goederen door Brink's is onderhevig aan de Brink's Algemene Voorwaarden, die op aanvraag beschikbaar zijn.

Deze website is eigendom van Brink's Inc.. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Brink's.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink's worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Het fotograferen en publiceren van waardetransportwagens, medewerkers, gebouwen of ander eigendom van Brink's is uitsluitend toegestaan na schriftelijke overeenkomst met Brink's.

 

MEER INFORMATIE

Bekijk ook onze privacystatement en cookieverklaring. Of neem contact met ons op.